PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Gmina noclegowa - Przydatne informacje - ODPADY KOMUNALNE
Kategorie
• P W C Informacje podstawowe Rekrutacja do projektu Inne informacje
• Gospodarka Niskoemisyjna
• Aktualności Wydarzenia Ogłoszenia, Komunikaty Przetargi Informacje Rady Gminy Inwestycje gminne Dotacje, Konkursy, Szkolenia Praca Inni o nas Informacje IMGW
• Wiadomości Sportowe
• Poznaj Gminę Struktura Urzędu Radni Gminy Sołectwa i miejscowości Rys historyczny Mapa Gazeta Lokalna Białowieskie Foldery Najpiękniejsze Ogrody
• Polityka jakości
• Białowieskie Legendy Legenda o Królowej Drzew Legenda Białowieska - Opowiadanie Białowieskie miejca mocy Naznaczony Dzik
• Jednostki Podległe Gminy
• Przystań Kajakowa Białowieska Przystań Kajakowa - Aktualności Białowieska Przystań Kajakowa - Fotogaleria Inne
• Atrakcje turystyczne Rezerwat Pokazowy Żubrów Muzeum Przyrodniczo- Leśne Białowieskie Centrum Sportu Gminna wypożyczalnia nart Białowieski fitness Korty tenisowe; Mini golf Białowieskie Drezyny Białowieski Express Białowieski Questing
• Turystyka Mapy Białowieży i Okolic Jak do nas dojechać Przejście graniczne Szlaki
• Baza turystyczna Hotele Pensjonaty, Zajazdy Gastronomia Pola namiotowe Agroturystyka
• Walory przyrodnicze Puszcza Białowieska Żubr w Puszczy Białowieskiej Miejsce Mocy Ścieżka Żebra Żubra Szlak Dębów Królewskich Obręb Ochronny Rezerwat
• Fotogalerie Przyroda Foto Archiwum z Foto Archiwum 2008 Foto Archiwum 2009 Foto Archiwum 2010 Foto Archiwum 2011 Foto Archiwum 2012 Foto Archiwum 2013 Foto Archiwum 2014 Foto Archiwum 2015
• Oświata, Kultura Oświata Galeria & Cafe SARENKA Galeria Sztuki KRESY Białowieski Ośrodek Kultury Zespół RUCZAJOK
• Niezbędnik Kościoły i parafie Zdrowie Apteki Rozkład jazdy Ważne telefony Usługi dla ludności
• Ciekawe witryny • Film promocyjny • Reklama na stronach • Ogłoszenia lokalne


Przydatne informacje - ODPADY KOMUNALNE
Drukuj
Szanowni Mieszkańcy !!!

    W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, już od 1 lipca 2013 roku właściciele posesji zamieszkałych nie będą już musieli podpisywać umów z firmami, które świadczą usługi wywozu odpadów komunalnych. Obowiązki związane z organizacją odbioru odpadów przejmie gmina. W drodze przetargu została wyłoniona firma, odbierająca odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy. Jest to firma PHU Czyścioch Sp. z o.o. z Białegostoku.

Zmiany dotyczą tylko nieruchomości zamieszkałych. Natomiast nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne (np. posesje, na których prowadzona jest działalność gospodarcza) powinny posiadać pojemnik na odpady zgodnie z dotychczasowymi zasadami czyli na podstawie indywidualnej umowy z firmą wywozową.

Metoda wyliczenia opłaty jest uzależniona od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Metoda ta wydaje się być najbardziej obiektywna, ponieważ opłata będzie pobierana od każdej osoby, która wytwarza odpady. Stawka opłaty za odbiór odpadów została ustalona w wysokości 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są nieselektywnie (zmieszane) oraz niższą stawkę opłaty w wysokości 5,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane będą selektywnie.

Do 15 marca 2013 roku należało złożyć tzw. „deklarację śmieciową”. Właściciele nieruchomości są zobowiązani wykazać w deklaracji ilość osób zamieszkujących nieruchomość.  Deklarację trzeba będzie również złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji złożonej wcześniej (np. w razie długotrwałego wyjazdu).

Pierwsze opłaty za okres od 1 lipca 2013 roku będą musiały być wpłacane do 15 września 2013 roku. Opłata za gospodarowanie zebranymi na terenie nieruchomości odpadami, wnoszona powinna być przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy (63 8071 0006 0014 2393 2000 0010) lub u Sołtysów poszczególnych sołectw - bez wezwania (nie będą wystawiane faktury, decyzje itp).

Pojemniki do zbiórki odpadów niesegregowanych (zmieszanych) należy zaopatrzyć się we własnym zakresie (min. 120 l), natomiast worki do selektywnej zbiórki odpadów otrzymają Państwo od firmy odbierającej nieczystości. 

Harmonogram odbioru odpadów  >>>>>

Stawki opłat za odpady komunalne >>>>>

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Białowieża. >>>>>


 

Wyszukaj


Pogoda

Mapa Gminy


Gmina Bialowieza - informacje


Ogloszenia lokalne - kupie-sprzedam
Agroturystyka w Gminie


Rodzina 500+
Wynajmij wiate na ognisko
Centrun Integracyjno - Wypoczynkowe Ostoja Pasibrzuch
Bialowieskie Centrum sportu
Puszczanska Kolej Drezynowa
PTTK  Bialowieza

Dom Dziecka w Balowiezy
Wirtualna wycieczka po regionie
Serwis turystyczny na Wrotach Podlasia

Teatr w Teremiskach
www.zlobki.mpips.gov.pl
Karta Duzej Rodziny

LOT